banner-rollups1.jpg
back-brown.jpg
Maria.jpg
banner-rollups2.jpg
banner-rollups1.jpg

systemisk og narrativ praksis


SCROLL DOWN

systemisk og narrativ praksis


Vi kender selv problemerne

De temaer, vi underviser i, oplever vi stadig på egen krop, enten fordi vi bliver konfronteret med dem personligt eller i kraft af vores funktion som supervisorer og ledere. I vores arbejde ser vi både nye og erfarne medarbejdere blive konfronteret med disse temaer igen og igen, og vi bliver på den måde stadig mindet om deres aktualitet.

Commutos mission er at bidrage til at skabe bedre rammer for mennesker med en psykisk lidelse og for de mennesker, som arbejder på området. Det gør vi ved at introducere en tilgang, som fokuserer på samarbejdet som intention og position, og at have øje for den anden og vores egne intentioner.

Vi er optaget af det, der virker

Vi er optaget af at forstå, hvad der er med til at gøre en forskel for de mennesker, som vi arbejder med og hvad der er med til, at vi fejler eller lykkes? Vi arbejder som supervisor og ledere i psykiatrien med mennesker, som på den ene eller anden måde er blevet opgivet af det eksisterende system. Det kræver, at man er villig til nogle gange at prøve noget nyt og træde en vej, der ikke er blevet betrådt før.

I kraft af vores arbejde med at hjælpe andre til at få succes blev vi optaget af succeshistorierne (om når noget lykkes, og når der bliver skabt nye muligheder) -  hvad skal der til for at få succes i arbejdet med mennesker, der har fået en psykiatrisk diagnose?

Eksempler på at noget lykkes:

 • Når der bliver skabt samarbejde 
 • Engagerede og glade klienter/medarbejdere
 • Helbredende fællesskab
 • Udvikling og fremgang hos klienterne
back-brown.jpg

IDÉ


I DET NARRATIVE HAR VI EN IDE OM,
AT ALLE MENNESKER ALLEREDE KAN, VIL OG GØR EN MASSE.

IDÉ


I DET NARRATIVE HAR VI EN IDE OM,
AT ALLE MENNESKER ALLEREDE KAN, VIL OG GØR EN MASSE.

tema-neu.png

Det vil blandt andet sige, at der altid vil være noget, mennesker kan, men som ofte er blevet glemt i takt med, at diagnoserne og problemerne har fået mere magt og fokus.

Et vigtigt fokus i arbejdet er at bringe beboerne i kontakt med det de kan, gør og vil. Det vil give dem en fornemmelse af sig selv igen, en fornemmelse som ligger i tråd med det der er vigtigt for dem. Mange beboere har det, som om de bliver kastet rundt på et åbent hav, uden de kan bestemme og styre hvilken vej, de flyder eller bliver kastet. En del af arbejdet består i, at beboerne igen får en fornemmelse af at være styrmand i deres eget liv, at de får en fornemmelse for, at de kan have indflydelse, og at de ting, de vælger og gør, kan have en påvirkning på, hvordan tingene arter sig. Når man får en oplevelse af at være styrmand i sit eget liv, oplever man ofte også en stigende fornemmelse af motivation, ansvarlighed og følelse af at kunne bidrage med noget.

Maria.jpg

Maria Olsen


 Direktør og uddannelsesansvarlig i COMMUTO

Maria Olsen


 Direktør og uddannelsesansvarlig i COMMUTO

 

Maria Olsen

 • Direktør og uddannelsesansvarlig i COMMUTO
 • Psykoterapeut fra DISPUK
 • Bachelor fra RUC i virksomhedsstudier 
 • Efteruddannet i traume og kropsterapi ved Ulla Raung
 • Narrativ terapi v. Michael White
 • Har tidligere arbejdet som projektmedarbejder i Granhøjens beskæftigelse
 • Personalechef for Granhøjens medarbejdere
 • Marketingchef i I/S Kilden
 • Kursusleder på Granhøjen

 

MIN VEJ HERTIL

At arbejde med undervisning har ikke været en lige vej for mig, men er blevet et kald, ikke kun fordi jeg gerne vil være med til at introducere en ny måde at tænke og handle på overfor kursisterne, men ligeså meget, fordi det tvinger mig til at tage stilling på ny og stille spørgsmål ved det, jeg har taget for givet.

EN LIVSLANG REJSE

Jeg har altid været tæt på det pædagogiske felt, da jeg er født og opvokset på en institution, først for utilpassede unge, senere voksne med psykiatriske diagnoser. Ikke fordi jeg var anbragt, men fordi mine forældre drev det og arbejdede der. Jeg har også tidligt i mit liv stiftet bekendtskab med den systemiske terapi, og jeg har som voksen haft et behov for at forstå tankerne og filosofien bag.

Jeg startede i mine unge dage som projektmedarbejder i en socialøkonomisk virksomhed og efterfølgende blev jeg daglig leder, mens jeg læste på universitetet.  Efterfølgende har jeg arbejdet som underviser i Granhøjens kursusafdeling, som personalechef, marketingchef og kursusleder på Granhøjens bo-, behandlings- og beskæftigelsestilbud.

HVAD BLEV VIGTIGT

For mig blev det vigtigt fremover ikke kun at fokusere på, hvad jeg lavede, men i højere grad på hvordan jeg gjorde det, eller måden jeg var sammen med andre mennesker om det.

Spørgsmålet ”hvordan” har jeg taget med mig ind i undervisningen, hvor jeg så et behov for, at der ikke kun blev forklaret hvorfor, noget var vigtigt, men også hvordan man gjorde det, så man får skabt bro mellem teorien og praksis.

Jeg brænder for at give jer nogle af de samme oplevelser og erfaringer, som jeg selv har fået ved at arbejde med den systemiske og narrative tilgang. Jeg håber på, at I kommer til at opleve disse magiske øjeblikke af samhørighed, styrke og støtte, og få en stærk følelse af at der er håb for fremtiden.

AT SKABE HELBREDENDE FÆLLESSKABER

Jeg elsker at arbejde ud fra den systemiske og narrative tilgang, fordi det tilbyder en tilgang til verden, som er så livgivende, befriende, glædesfuld, håbgivende, healende og udviklende. Det er en dybt respektfuld måde at møde mennesker på, der skaber ligeværd og agenthed i vores klienters liv. Samtidig med at vores arbejde bliver lettere, da vi ikke skal kæmpe imod og overbevise vores klienter, men vi skal kæmpe sammen med dem i deres rejse mod håb og drømme.

 
banner-rollups2.jpg

Hvad betyder ordet commuto i grunden


Hvad betyder ordet commuto i grunden


 
COM-MŪTŌ: FORANDRER, ÆNDRER (ALDELES),
OMSKIFTES, SLÅR OM;(PASS) ÆNDRER STANDPUNKT.
— (LATIN-DANSK ORDBOG)