Vi kender selv problemerne

De temaer, vi underviser i, oplever vi stadig på egen krop, enten fordi vi bliver konfronteret med dem personligt eller i kraft af vores funktion som supervisorer og ledere. I vores arbejde ser vi både nye og erfarne medarbejdere blive konfronteret med disse temaer igen og igen, og vi bliver på den måde stadig mindet om deres aktualitet.

Commutos mission er at bidrage til at skabe bedre rammer for mennesker med en psykisk lidelse og for de mennesker, som arbejder på området. Det gør vi ved at introducere en tilgang, som fokuserer på samarbejdet som intention og position, og at have øje for den anden og vores egne intentioner.

Vi er optaget af det, der virker

Vi er optaget af at forstå, hvad der er med til at gøre en forskel for de mennesker, som vi arbejder med og hvad der er med til, at vi fejler eller lykkes? Vi arbejder som supervisor og ledere i psykiatrien med mennesker, som på den ene eller anden måde er blevet opgivet af det eksisterende system. Det kræver, at man er villig til nogle gange at prøve noget nyt og træde en vej, der ikke er blevet betrådt før.

I kraft af vores arbejde med at hjælpe andre til at få succes blev vi optaget af succeshistorierne (om når noget lykkes, og når der bliver skabt nye muligheder) -  hvad skal der til for at få succes i arbejdet med mennesker, der har fået en psykiatrisk diagnose?

Eksempler på at noget lykkes:

  • Når der bliver skabt samarbejde 
  • Engagerede og glade klienter/medarbejdere
  • Helbredende fællesskab
  • Udvikling og fremgang hos klienterne