LÆR AT HÅNDTERE:

 • ADHD, skizofreni, misbrugsproblematikker,

 • Dobbeltdiagnoser, spiseforstyrrelser og bordelinediagnoser

 • Forebygge magtanvendelser og overgreb

 • Håndtere samarbejdet med pårørende

 • Skabe samarbejde med klienter, der ikke kan overholde indgåede aftaler

 • Undgå udbrændthed og stress hos personalet

 • Opløse konflikter

 • Hjælpe klienter, som har brændt alle broer, tilbage i fællesskabet

 • Støtte/motivere klienten til at deltage i skole, beskæftigelse, uddannelse tilbud.

 • Hjælpe klienterne til agenthed, så de kan tage ansvar for eget liv igen

 • Håndtere splitting: når angsten kommer til at styre

 • Rumme klienter der er opgivet af systemet

 • Sikre kvaliteten i indsatsen med klienten

 

SAMMEN STILLER VI IND PÅ KONTAKTPERSONSFUNKTIONEN. DE ROLLER, OPGAVER, DILEMMAER OG UDFORDRINGER, SOM DU MØDER, OG HVORDAN DU KAN ARBEJDE MED DET UD FRA ET NARRATIVT PERSPEKTIV.

 

HVAD FÅR DU UD AF uddannelsen?

 • Mulighed for at sparre og træne med andre, der er i lignende situation og udveksle erfaringer og idéer

 • Konkrete redskaber, som du kan komme i gang med at afprøve i praksis

 • Kendskab til den narrative terapi

 • Nye idéer og vinkler på din egen praksis

 • Mulighed for at få supervision på cases fra ens egen dagligdag

 • Øve og udvikle egen praksis.

Teoretisk vil vi arbejde med:

 • Den eksternaliserende samtale

 • At skabe nye og flere fortællinger om klienten

 • Arbejdet med håb og drømme

 • At spotte undtagelser til den problemfyldte historie, som sætter fokus på det klienten allerede kan, gør og ved

 • Hvad er hjælpsomt/Den svære hjælpekunst

 • Det narrative magtperspektiv og tanken om ligeværd

 • Hvordan vi sætter rammer og struktur på samtalen

 • At forstå vores beboere i et nyt perspektiv

 • Hvordan vi skaber sammenhæng i behandlingsforløbet.

Uddannelsen har sit fundament i den narrative teori og praksis, som den fremlægges af bl.a. Michael White, David Epston, Alice Morgan og Maggie Carey. Uddannelsen vil derudover trække på tanker fra andre teoretikere, som har inspireret til narrativ praksis: Foucault, Gergen, Vygotsky, Bruner, Derrida, Berger og Luckmann.

Det er en kæmpe fordel ved uddannelsen, at den er så praksisnær, det gør stoffet mere håndgribeligt og lettere at forstå. Øvelserne er lavet af nogle, der selv har haft det mellem hænderne, kan man mærke, og vi tager udgangspunkt i hinandens praksis med fremlæggelse af interviews - det giver bare en bedre forståelse.
— Josefine Babiel, medarbejder på Kollegiet Vinkelvej (socialpædagogisk bosted)

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen har et forløb på 18 dage, som er fordelt på fælles undervisning, supervision og studiegrupper.

Undervisning

I undervisningen gennemgår vi de forskellige redskaber, metoder og teoretiske ideer, der ligger bag den narrative tilgang. Fokus er på de narrative ideer, som vi forholder til den konkrete praksis kursisterne møder. På uddannelsen vil vi arbejde med de temaer, der indgår i Socialstyrelsens ”Kvalitetsmodel for socialtilsyn” i forhold til hvordan disse kan efterleves set ud fra en narrativ praksis. Vi vil gennemgå de forskellige narrative samtalekort, tale om hvordan de kan bruges i praksis og vi vil gå bag om de teoretiske begreber og tale om den filosofiske tilgang som disse ideer bygger og trækker på.

Supervision

En del af uddannelsen er en række moduler med supervision. Her bliver der sat fokus på de daglige samtaler, som kursisterne har med deres klienter. I løbet af uddannelsen skal alle kursister medbringe en, på forhånd optaget, samtale med f.eks. en klient, medarbejder eller kollega, som de får supervision på. På den måde har vi mulighed for at øve og praktisere de teoretiske redskaber, der er blevet præsenteret og øvet i undervisningen. Det ligger godt i tråd med den narrative idé, når vi beder klienterne om hjælp til at være med til at træne kontaktpersonerne/kursisterne. På den måde bryder vi med idéen om, hvem det er, der kan, og hvem det er, der ikke kan og bygger på tanker om ligeværd.

Studiegrupper

En del af uddannelsen foregår i mindre studiegrupper. Når man skal til at lære nogle nye redskaber, er der ofte et spring, før man tør kaste sig ud i det i praksis. I studiegrupperne skaber vi rum til at øve os, eksperimentere og prøve forskellige ting af i trygge rammer med hjælp fra nogle kompetente andre. 


Hvem henvender uddannelsen sig til

Alle som har brug for at blive klædt på som bo-, støtte- og kontaktpersoner for børn, unge og/eller voksne. Uddannelsen er særlig relevant for personer, der til dagligt arbejder inden for det sociale område, men er også for sagsbehandlere, lærere, ledere og andre, der arbejder indenfor området eller er i kontakt med det.

Det er en tilgang, som giver mange forskellige muligheder i behandlingen med beboeren. Det er detaljen i måden, man spørger på, som gør en verden til forskel i mødet med beboeren, og om det bliver en invitation til samarbejde.
— Helene Hvid, afdelingsleder, Granhøjens Rehabiliterings- og Aktivitetscenter

Formen

Vi er meget engagerede i at skabe undervisning, der er relevant, brugbar og nem at omsætte til praksis. I undervisningen vil vi arbejde med teorien, og hvordan den kan omsættes i praksis. Der vil være mange eksempler fra hverdagen, og øvelser hvor der vil være mulighed for at afprøve de forskellige teknikker.

Uddannelsesforløbet vil tage udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer. Uddannelsen giver kursisterne konkrete terapeutiske redskaber, der umiddelbart kan implementeres i hverdagen. Idéen er, at man skal have noget med sig hver gang, som man kan gå hjem og afprøve.

Undervisningen har fokus på de problemstillinger, vi møder i hverdagen, og hvordan vi kommer videre. Der vil blive lagt vægt på at opbygge et trygt og udviklende læringsrum blandt deltagerne med gensidig inspiration, læring og træning.

 

Undervisere:

Alle undervisere har den narrative praksis tæt inde på kroppen og har arbejdet indenfor det specialpsykiatriske område i en længere årrække. Læs mere om underviserne her...

Uddannelsesansvarlig: Maria Olsen

Krav for at bestå uddannelsen

Deltagerne forventes at læse litteratur på dansk til hver undervisningsdag.

I løbet af uddannelsen skal deltagerne medbringe et på forhånd optaget interview, som de får supervision på, samt skrive et kort essay.

Uddannelsen afsluttes med en skriftlig opgave på 10 sider, som skal godkendes.

Deltagerne må maksimalt have 3 dages fravær. Supervision og studiegruppe er obligatoriske mødedage

 

PRAKTISK:

Prisen for året er 30.500,- kr. 
Morgenmad og frokost er inkluderet i prisen,  og der vil være kaffe og te ad libitum.

TID OG STED:

Uddannelsen består af 20 uddannelsesdage pr. år.

Undervisningen ligger i tidsrummet fra kl. 9.00 -15.45.

Der er morgenmad hver dag fra kl. 8.30.

logo_commuto7.png