tema-neu.png

Det vil blandt andet sige, at der altid vil være noget, mennesker kan, men som ofte er blevet glemt i takt med, at diagnoserne og problemerne har fået mere magt og fokus.

Et vigtigt fokus i arbejdet er at bringe beboerne i kontakt med det de kan, gør og vil. Det vil give dem en fornemmelse af sig selv igen, en fornemmelse som ligger i tråd med det der er vigtigt for dem. Mange beboere har det, som om de bliver kastet rundt på et åbent hav, uden de kan bestemme og styre hvilken vej, de flyder eller bliver kastet. En del af arbejdet består i, at beboerne igen får en fornemmelse af at være styrmand i deres eget liv, at de får en fornemmelse for, at de kan have indflydelse, og at de ting, de vælger og gør, kan have en påvirkning på, hvordan tingene arter sig. Når man får en oplevelse af at være styrmand i sit eget liv, oplever man ofte også en stigende fornemmelse af motivation, ansvarlighed og følelse af at kunne bidrage med noget.